Całodobowy
odbiór zwłok

605 618 026

513 028 049

ul. Gdańska 7
84-120 Władysławowo

Dokumenty do ZUS

 • Akt zgonu
 • Akt ślubu
 • Legitymacja
 • Rachunek za trumnę, krzyż i wykopanie grobu
 • Ksero dowodu osobistego osoby upoważnionej

Dokumenty do PZU

 • Akt zgonu
 • Odcinki wpłaty

Zasiłek Pogrzebowy

Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane przez Skarb Państwa na pokrycie kosztów pogrzebu. Przyznane świadczenie to kwota w wysokości 4 000 zł (obowiązuje od 1 marca 2011 r.). Przysługuje w razie śmierci:

 • Ubezpieczonego, tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.
 • Świadczeniobiorcy, tj. emeryta lub rencisty (lub też osoby, która w dniu śmierci nie miała jeszcze ustalonego prawa do emerytury lub renty ale spełniała warunki do ich uzyskania)
 • Członka rodziny ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy.

Oferta:

 • organizacja pochówków
 • dyżur całodobowy
 • sprzedaż trumien, urn i relikwiarzy
 • przewóz zmarłych na terenie kraju
 • chłodnia
 • wyrabianie aktów zgonu
 • formalności urzędowe
 • nekrologi i klepsydry
więcej